Katedra Chemii Fizycznej | Serwis główny UG

Katedra Chemii Fizycznej

Symbol: 
8220

Kierownik Katedry

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy inżynieryjno-techniczni