Wydział Ekonomiczny | Serwis główny UG

Wydział Ekonomiczny

Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot
Telefon: +48 58 523 10 00
Fax: +48 58 523 11 10
Symbol: 
3000

Dziekan

Prodziekan ds. Kształcenia

Kierownicy Ośrodków

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy Sekretariatu Instytutu

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni