Bogumił Czerwiński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Bogumił Czerwiński

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 grudnia 2002 roku

Bogumił Czerwiński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola instrumentów promocji w kształtowaniu wizerunku firm ubezpieczeniowych w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marianna Daszkowska

Recenzenci: dr hab. Irena Jędrzejczyk, prof. AE w Katowicach, dr hab. Zenobiusz Wojciech Żurawik, prof. UG

Dyplom nr 2205.


Gdańsk, 21 stycznia 2003 r.