fbpx Maciej Krzysztof Dajnowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maciej Krzysztof Dajnowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maciej Krzysztof Dajnowski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 września 2002 roku

Maciej Krzysztof Dajnowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Groteska w twórczości Stanisława Lema”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Anna Martuszewska

Recenzenci: prof. dr hab. Antoni Smuszkiewicz, dr hab. Michał Błażejewski, prof. UG

Dyplom nr 2190.


Gdańsk, 14 listopada 2002 r.