fbpx Beata Jackowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Beata Jackowska

Beata Jackowska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 września 2002 roku

Beata Jackowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Aktuarialne projektowanie planów emerytalnych dla założonej stopy zastąpienia”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Andrzej Balicki, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec, prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska

Dyplom nr 2179.


Gdańsk, 15 października 2002 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:22
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: