Marcin Filip Jędrzejczak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marcin Filip Jędrzejczak

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 grudnia 2002 roku

Marcin Filip Jędrzejczak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ekosystem plaży piaszczystej Zatoki Gdańskiej jako środowisko czasoprzestrzennego przetwarzania składowanych szczątków makrofitobentosu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Falandysz

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski

Dyplom nr 2217.


Gdańsk, 17 lutego 2003 r.