fbpx Wioletta Pekowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wioletta Pekowska

Wioletta Pekowska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 grudnia 2002 roku

Wioletta Pekowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Użyteczność języka UML w modelowaniu procesów kadrowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stanisław Wrycza

Recenzenci: prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz, prof. dr hab. Bernard Kubiak

Dyplom nr 2204.


Gdańsk, 24 stycznia 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:22
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: