Henryk Sofiński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Henryk Sofiński

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 grudnia 2002 roku

Henryk Sofiński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ordynariat Polowy Wojska Polskiego jako instytucja kształtowania postaw obywatelskich”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Chodubski

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Piskozub, ks. prof. dr hab. Edward Walewander

Dyplom nr 2208.


Gdańsk, 24 stycznia 2003 r.