fbpx Roman Wróbel | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Roman Wróbel | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Roman Wróbel

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 grudnia 2002 roku

Roman Wróbel

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Równowagi kwasowo-zasadowe w niewodnych układach rozpuszczalników mieszanych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Błażejowski, dr hab. inż. Wacław Grzybkowski, prof. PG

Dyplom nr 2201.


Gdańsk, 10 stycznia 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:22
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: