fbpx Piotr Arłukowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Piotr Arłukowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Piotr Arłukowicz

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 października 2003 roku

Piotr Arłukowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Opracowanie metody optymalizacji funkcji energii potencjalnej dla przewidywania struktury białek w oparciu o kryteria energetyczne”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Józef Adam Liwo

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Koliński, dr hab. Janusz Rak

Dyplom nr 2301.


Gdańsk, 13 listopada 2003 r.