fbpx Dorota Bednarczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dorota Bednarczyk

Dorota Bednarczyk

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 maja 2003 roku

Dorota Bednarczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Synteza, budowa i właściwości biologiczne wybranych pochodnych diosgeniny”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski

Recenzenci: prof. dr hab. Zygfryd Smiatacz, dr hab. Bogusław Kryczka, prof. UŁ

Dyplom nr 2244.


Gdańsk, 03 czerwca 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:22
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: