Maciej Bobrowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maciej Bobrowski

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 czerwca 2003 roku

Maciej Bobrowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Obliczenia metodami chemii kwantowej wybranych mechanizmów reakcji tlenu cząsteczkowego ze  związkami 1,3-nienasyconymi i aromatycznymi”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Józef Adam Liwo

Recenzenci: prof. dr hab. Lucjan Piela, prof. dr hab. Wiesław Wiczk

Dyplom nr 2256.


Gdańsk, 03 lipca 2003 r.