Piotr Drabik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Piotr Drabik

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 czerwca 2003 roku

Piotr Drabik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Modelowanie molekularne oddziaływań receptorów hormonów neuroprzysadkowych z wybranymi antagonami, z porównaniem dwóch przybliżeń solwatacji układów błonowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Jerzy Ciarkowski

Recenzenci: prof. dr hab. Marta Pasenkiewicz-Gierula, prof. dr hab. Wiesław Wiczk

Dyplom nr 2255.


Gdańsk, 26 czerwca 2003 r.