Adriana Frączek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Adriana Frączek

Uchwałą Rady Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 maja 2003 roku

Adriana Frączek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Stymulatory migracyjno-polonijne w funkcjonowaniu instytucji polsko-szwedzkich małżeństw mieszanych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Chodubski

Recenzenci: prof. dr hab. Bogumiła Kosman, prof. dr hab. Waldemar Tłokiński

Dyplom nr 2249.


Gdańsk, 06 czerwca 2003 r.