Aneta Frankowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aneta Frankowska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 stycznia 2003 roku

Aneta Frankowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Metale w borowiku szlachetnym Boletus edulis i ocena właściwości tego gatunku jako bioindykatora”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Falandysz

Recenzenci: prof. dr hab. Mikołaj Protasowicki, dr hab. Edmund Maliński, prof. UG

Dyplom nr 2215.


Gdańsk, 14 lutego 2003 r.