fbpx Jarosław Kujawski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jarosław Kujawski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jarosław Kujawski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 września 2003 roku

Jarosław Kujawski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Koncepcja systemu budżetowania produkcji zleceniowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jerzy Gierusz, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Edward Nowak, prof. dr hab. Ryszard Rutka

Dyplom nr 2283.


Gdańsk, 29 września 2003 r.