Magdalena Patrycja Kaczyńska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Patrycja Kaczyńska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 grudnia 2003 roku

Magdalena Patrycja Kaczyńska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Struktura jednostek powtarzalnych O-antygenu bakterii Salmonella Aberdeen i Salmonella Newington”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Janusz Szafranek

Recenzenci: prof. dr hab. Osman Achmatowicz, prof. dr hab. Zygfryd Smiatacz

Dyplom nr 2347.


Gdańsk, 21 stycznia 2004 r.