Beata Marzena Kosmalska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Beata Marzena Kosmalska

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 lipca 2003 roku

Beata Marzena Kosmalska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Funkcje telewizji w wychowaniu dziecka we współczesnej rodzinie polskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jan Żebrowski, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Maria Mendel, prof. UG, prof. dr hab. Janusz Rulka

Dyplom nr 2261.


Gdańsk, 04 lipca 2003 r.