Cyryl Kotyla | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Cyryl Kotyla

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 czerwca 2003 roku

Cyryl Kotyla

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rachunkowość zabezpieczeń transakcji terminowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Teresa Martyniuk, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisława Surdykowska, prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska

Dyplom nr 2269.


Gdańsk, 04 sierpnia 2003 r.