fbpx Sławomir Kozieł | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sławomir Kozieł | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sławomir Kozieł

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 czerwca 2003 roku

Sławomir Kozieł

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Hyperbolic Functional Differential Systems with Unbounded Delay”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zdzisław Kamont

Recenzenci: dr hab. Andrzej Borysowicz, prof. UG, dr hab. Ludwik Byszewski

Dyplom nr 2253.


Gdańsk, 25 czerwca 2003 r.