Marek Krośnicki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marek Krośnicki

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 stycznia 2003 roku

Marek Krośnicki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Teoretyczne badanie struktury elektronowo-oscylacyjnej kompleksu zderzeniowego Ca+- H2

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Janusz Czub

Recenzenci: dr hab. Jan Wasilewski prof. UMK, dr hab. Józef Eugeniusz Sienkiewicz, prof. PG

Dyplom nr 2216.


Gdańsk, 14 lutego 2003 r.