fbpx Lech Kujawski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Lech Kujawski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Lech Kujawski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 września 2003 roku

Lech Kujawski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Parytet siły nabywczej w krajach dokonujących transformacji. Analiza empiryczna”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Krystyna Strzała, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Małgorzata Osińska, prof. UMK, dr hab. Tadeusz Bołt

Dyplom nr 2284.


Gdańsk, 29 września 2003 r.