fbpx Joanna Łukomska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Joanna Łukomska

Joanna Łukomska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 czerwca 2003 roku

Joanna Łukomska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Synteza i oczyszczanie mikrocystyn i nodularyn”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Franciszek Kasprzykowski

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk, prof. dr hab. Zygfryd Smiatacz

Dyplom nr 2263.


Gdańsk, 14 lipca 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: