Joanna Łukomska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Łukomska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 czerwca 2003 roku

Joanna Łukomska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Synteza i oczyszczanie mikrocystyn i nodularyn”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Franciszek Kasprzykowski

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk, prof. dr hab. Zygfryd Smiatacz

Dyplom nr 2263.


Gdańsk, 14 lipca 2003 r.