Iwona Genowefa Majcher | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Iwona Genowefa Majcher

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 listopada 2003 roku

Iwona Genowefa Majcher

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Pomiar umiejętności przyrodniczych uczniów szkoły podstawowej za pomocą zadań praktycznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bolesław Niemierko

Recenzenci: dr hab. Maria Mendel, prof. UG, prof. dr hab. Wiesław Stawiński

Dyplom nr 2332.


Gdańsk, 15 grudnia 2003 r.