Katarzyna Maksimiak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Maksimiak

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 września 2003 roku

Katarzyna Maksimiak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badania asocjacji modeli łańcuchów bocznych reszt aminokwasowych w wodzie metodą symulacji dynamiki molekularnej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Józef Adam Liwo

Recenzenci: prof. dr hab. Bogdan Lesyng, dr hab. Janusz Rak

Dyplom nr 2290.


Gdańsk, 10 października 2003 r.