fbpx Anna Oller | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Oller

Anna Oller

Uchwałą Rady Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 września 2003 roku

Anna Oller

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Poetyka współczesnych pamiętników dziecięcych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Anna Martuszewska

Recenzenci: dr hab. Anna Kubale, prof. UG, prof. dr hab. Jacek Kolbuszewski

Dyplom nr 2315.


Gdańsk, 01 grudnia 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: