Damian Pliszka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Damian Pliszka

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 września 2003 roku

Damian Pliszka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zastosowanie technik anihilacji pozytonów w fizyce ciała stałego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Grzegorz Karwasz, prof. PAP w Słupsku

Recenzenci: prof. dr hab. Marian Szuszkiewicz, dr hab. Marek Grinberg, prof. UG

Dyplom nr 2298.


Gdańsk, 30 września 2003 r.