Jakub Potulski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jakub Potulski

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 lipca 2003 roku

Jakub Potulski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rezonans tradycji w funkcjonowaniu współczesnych instytucji politycznych w Rosji”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Chodubski

Recenzenci: prof. dr hab. Czesław Mojsiewicz, prof. dr hab. Marek Malinowski

Dyplom nr 2280.


Gdańsk, 09 września 2003 r.