Joanna Potrykus | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Potrykus

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 grudnia 2003 roku

magister Biotechnologii

Joanna Potrykus

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Molekularne podstawy wrażliwości na chloramfenikol szczepu Escherichia coli CM2555 niosącego gen cat

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Skorupska, dr hab. Tadeusz Kaczorowski, prof. UG

Dyplom nr 2328.


Gdańsk, 15 grudnia 2003 r.