fbpx Jarosław Ruczyński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jarosław Ruczyński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jarosław Ruczyński

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 marca 2003 roku

Jarosław Ruczyński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Galanina - projektowanie i chemiczna synteza analogów N-końcowego fragmentu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Piotr Rekowski

Recenzenci: prof. dr hab. Bernard Lammek, prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk

Dyplom nr 2229.


Gdańsk, 01 kwietnia 2003 r.