Anna Sobiecka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Sobiecka

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 czerwca 2003 roku

Anna Sobiecka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Michał Bałucki teatralny”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jan Ciechowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Michalik, prof. dr hab. Józef Bachórz

Dyplom nr 2296.


Gdańsk, 01 października 2003 r.