Dagmara Ida Strumińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dagmara Ida Strumińska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 stycznia 2003 roku

Dagmara Ida Strumińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nagromadzenie plutonu w planktonie i rybach oraz  jego bilans w Zatoce Gdańskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Bogdan Skwarzec, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Henryk Bem, prof. PŁ, prof. dr hab. Jerzy Falandysz

Dyplom nr 2214.


Gdańsk, 14 lutego 2003 r.