fbpx Hanna Sulowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Hanna Sulowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Hanna Sulowska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 listopada 2003 roku

Hanna Sulowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Etery koronowe zawierające ugrupowania dansylowe jako potencjalne fluorojonofory”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. inż. Tadeusz Ossowski

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jan F. Biernat, prof. dr hab. Zygmunt Warnke

Dyplom nr 2307.


Gdańsk, 21 listopada 2003 r.