Tomasz Swoboda | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Swoboda

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 czerwca 2003 roku

Tomasz Swoboda

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Doświadczanie czasu w powieści o dekadentach (Na wspak Jorisa-Karla Huysmansa i Próchno Wacława Berenta)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Stanisław Rosiek

Recenzenci: prof. dr hab. Michał Markowski, prof. dr hab. Michał Mrozowicki

Dyplom nr 2295.


Gdańsk, 28 października 2003 r.