fbpx Marcin Szpak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marcin Szpak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marcin Szpak

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 kwietnia 2003 roku

Marcin Szpak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Finansowanie inwestycji gmin w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krystyna Dziworska

Recenzenci: dr hab. Maria Trojanek, prof. AE w Poznaniu, dr hab. Anna Górczyńska, prof. UG

Dyplom nr 2236.


Gdańsk, 14 maja 2003 r.