fbpx Tomasz Tobis | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Tobis | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Tobis

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 września 2003 roku

Tomasz Tobis

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Społeczno-kulturowa tożsamość Sopotu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Brunon Synak

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Chodubski, prof. dr hab. Kazimiera Wódz

Dyplom nr 2304.


Gdańsk, 24 listopada 2003 r.