Dariusz Trojanowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dariusz Trojanowski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 lipca 2003 roku

Dariusz Trojanowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przydatność metod wyceny nieruchomości w procesie deweloperskim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krystyna Dziworska

Recenzenci: dr hab. Ewa Siemińska, dr hab. Teresa Gostkowska, prof. UG

Dyplom nr 2270.


Gdańsk, 04 sierpnia 2003 r.