fbpx Agnieszka Wróblewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Agnieszka Wróblewska

Agnieszka Wróblewska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 grudnia 2003 roku

Agnieszka Wróblewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mechanizm przyłączenia nukleofili i chemiluminescencji kationu 9-cyjano-10-metyloakrydyniowego oraz  elektrochemiluminescencji luminolu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Konarski, prof. dr hab. Bernard Lammek

Dyplom nr 2334.


Gdańsk, 18 grudnia 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: