fbpx Beata Zalewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Beata Zalewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Beata Zalewska

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

z dnia 22 grudnia 2003 roku

Beata Zalewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Czynniki adhezyjne i inwazyjne uropatogennych szczepów Escherichia coli Dr+ - badania podstawowe i aplikacyjne”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Józef Kur

Recenzenci: prof. dr hab. Bogusław Szewczyk, prof. dr hab. Stanisław Bielecki

Dyplom nr 2342.


Gdańsk, 31 grudnia 2003 r.