fbpx Dorota Zarzeczańska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dorota Zarzeczańska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dorota Zarzeczańska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 czerwca 2003 roku

Dorota Zarzeczańska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Pochodne antrachinonu jako potencjalne chromojonofory”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. inż. Tadeusz Ossowski

Recenzenci: doc. dr hab. Marek Pietraszkiewicz, prof. dr hab. Zygmunt Warnke

Dyplom nr 2264.


Gdańsk, 08 sierpnia 2003 r.