fbpx Bronisława Kazimiera Zielonka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Bronisława Kazimiera Zielonka

Bronisława Kazimiera Zielonka

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 grudnia 2003 roku

Bronisława Kazimiera Zielonka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„The effect of linguistic context upon the correct use of the past perfect in Polish learners of Swedish as a foreign language”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Kalisz

Recenzenci: dr hab. Igor Burchanow, prof. UR, prof. dr hab. Witold Maciejewski

Dyplom nr 2318.


Gdańsk, 05 grudnia 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: