Haithem Abu-Rub | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Haithem Abu-Rub

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 lipca 2004 roku

Haithem Abu-Rub

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Społeczny i polityczny status kobiety w islamie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Władysław Pałubicki

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Chodubski, prof. dr hab. Marian Filipiak

Dyplom nr 2415.


Gdańsk, 08 lipca 2004 r.