fbpx Iwona Anusiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Iwona Anusiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Iwona Anusiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 czerwca 2004 roku

Iwona Anusiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Projektowanie i badanie metodami ab initio nietypowych anionów molekularnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Piotr Skurski

Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Chałasiński, dr hab. Janusz Rak

Dyplom nr 2396.


Gdańsk, 22 czerwca 2004 r.