Kamila Bielawska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Kamila Bielawska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 lipca 2004 roku

Kamila Bielawska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Reforma społecznego systemu emerytalnego w Polsce na  tle doświadczeń wybranych krajów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ryszard Wierzba

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Owsiak, dr hab. Andrzej Balicki, prof. UG

Dyplom nr 2416.


Gdańsk, 15 lipca 2004 r.