fbpx Aleksandra Bielicka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aleksandra Bielicka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aleksandra Bielicka

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 grudnia 2004 roku

Aleksandra Bielicka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Chrom w osadach powstających w procesie neutralizacji ścieków chromowych i galwanicznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski, prof. dr hab. Jerzy Siepak

Dyplom nr 2471.


Gdańsk, 14 grudnia 2004 r.