Tomasz Dryl | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Dryl

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 lutego 2004 roku

Tomasz Dryl

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Internet jako narzędzie komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Joanna Senyszyn

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Karwowski, dr hab. Zenobiusz Wojciech Żurawik, prof. UG

Dyplom nr 2365.


Gdańsk, 27 lutego 2004 r.