fbpx Joanna Dyczkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Joanna Dyczkowska

Joanna Dyczkowska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 maja 2004 roku

Joanna Dyczkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zarządzanie procesami logistycznymi w spedytorskich organizacjach wielopodmiotowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Stanisław Piocha, prof. PKosz

Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Bąkowski, prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Dyplom nr 2387.


Gdańsk, 26 maja 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: