Halina Dziadziuszko | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Halina Dziadziuszko

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 stycznia 2004 roku

magister Oceanografii

Halina Dziadziuszko

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Epitopy antygenowe lipopolisacharydu Salmonella haarlem (S. II 9,46 : z : e, n, x)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. med. Renata Głośnicka

Recenzenci: prof. dr hab. Józef Kur, prof. dr hab. Barbara Lipińska

Dyplom nr 2355.


Gdańsk, 16 lutego 2004 r.