Artur Piotr Giełdoń | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Artur Piotr Giełdoń

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 stycznia 2004 roku

Artur Piotr Giełdoń

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Modelowanie molekularne oddziaływań receptorów wazopresyny i oksytocyny z wybranymi antagonami”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Jerzy Ciarkowski

Recenzenci: dr hab. Irena Roterman-Konieczna, prof. dr hab. Wiesław Wiczk

Dyplom nr 2353.


Gdańsk, 28 stycznia 2004 r.