Marek Kalinowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marek Kalinowski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 września 2004 roku

Marek Kalinowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analiza wynagrodzeń nauczycieli akademickich w państwowych uczelniach wyższych w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Aurelia Polańska

Recenzenci: dr hab. Zdzisław Czajka, prof. dr hab. Małgorzata Czerska

Dyplom nr 2441.


Gdańsk, 20 października 2004 r.